Wycena firmy – w jakich celach się ją robi

Wycena firmy – do jakich celów się ją wykonuje
Firmy podczas swojego funkcjonowania niekiedy potrzebują dokonać wyceny tego, ile są warte. Może to być spowodowane różnymi sytuacjami, i w zależności od potrzeb jest też dobierany sposób przeprowadzenia takiej wyceny, do popularnych metod należą porównawcza, majątkowa i dochodowa. Niejednokrotnie będą o nią prosiły instytucje finansowe, jeśli taki podmiot składa wniosek o jakąś formę dofinansowania w postaci kredytu albo linii debetowej. Opierając się na takiej wycenie analizowane jest ryzyko i podejmuje się decyzję o tym, czy wniosek będzie zaakceptowany, czy odrzucony. Następną sytuacją, w której przeważnie potrzebna będzie wycena przedsiębiorstw, jest sprzedaż lub zakup firmy. Obie strony zainteresowane będą wtedy otrzymaniem tej informacji, ponieważ wtedy łatwiej jest im ustalić jakiś kompromis. Ale o wycenę być może firma poproszona zostanie również wtedy, gdy będzie planowała swój podział czy wyemitowanie nowych akcji, w arbitrażowym postępowaniu, i jeszcze w dużej ilości innych sytuacji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.