Kasy fiskalne – koronny element układu fiskalnego oraz inspekcji pieniężnej
Kasa fiskalna jest nieodłącznym narzędziem w systemie podatkowym i kontroli niepieniężnej wielu państw. To urządzenie służące do spisywania oraz dokumentowania transakcji sprzedaży artykułów i usług, a również aktywowania paragonów bądź też faktur dla kontrahentów – więcej na ceny małych kas fiskalnych. Głównym celem kasy fiskalnej jest zapewnienie uczciwości i przejrzystości w obrocie gospodarczym, bariera szarej strefy i eliminacja nielegalnej unikania płacenia podatków. Charakter działania kas fiskalnych opiera się na precyzyjnym wypisywaniu kwot oraz danych transakcji. W momencie osiągnięcia sprzedaży, instrument wypisuje wypłatę artykułu lub też usługi, oblicza należny podatek oraz wytwarza paragon fiskalny lub fakturę. Takie paragony są pismem potwierdzającym zakup i prawa klienta, a równolegle zezwalają na kontrolę oraz audyt od organów podatkowych. Wraz z wzrostem technologicznym oraz rozwojem przepisów podatkowych, kasy fiskalne ulegają wiecznej ewolucji. Dzisiaj wiele krajów wprowadza tzw. „online” kasy fiskalne, które umożliwiają wysyłanie danych otwarcie do struktur fiskalnych w czasie prawdziwym.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.