Upadłość konsumencka – całość, co powinieneś mieć pojęcie
Jeśli upadłość konsumencka zostanie potwierdzona, kolejnym krokiem jest opracowanie planu spłaty bądź też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez sprecyzowany czas czasu bądź restrukturyzację, jaka pomniejsza kwotę zadłużenia bądź też zmienia warunki spłaty – upadłość radom. Plan ten jest zazwyczaj ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po potwierdzeniu planu spłaty przez sąd, osoba zadłużona musi go dokładnie przestrzegać. To świadczy regularne dokonywanie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest w szeregu przypadków objęty nadzorem sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania szanowania warunków upadłości. W wypadku poprawnego wykonania planu spłaty bądź też spełnienia odmiennych warunków postawionych przez sąd, dłużnik ma obowiązek otrzymać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż postać ta została uwolniona od swoich pożyczki objętych upadłością konsumencką, a jej wypadek finansowa zaczyna się uzupełniać.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.